JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên
Đã có 424 người đánh giá / Đề Cử
Phàm nhân tu tiên, lại nổi sóng gió

Xuyên qua thời không, luân hồi nghịch chuyển

Kim Tiên Thái Ất, Đại La Đạo Tổ

3000 đại đạo, Pháp Tắc Chí Tôn

« Phàm Nhân Tu Tiên Truyện » Tiên Giới Thiên, một cái Hàn Lập quát tháo Tiên giới cố sự, một phàm nhân tiểu tử tu tiên bất diệt truyền thuyết.
    Đề Cử 424
    Tuần 4487
    Tháng 87405
    loading