JavaScript is off. Please enable to view full site.

Phá Án Chi Thần Cấp Dung Hợp Hệ Thống

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
[ bay lô mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Phá án Thần cấp dung hợp hệ thống ] kiếp trước thân làm cảnh sát hình sự quốc tế Lý Trạch xuyên việt trở thành một tên đại học sinh, lại ngoài ý muốn thu được [ Thần cấp phá án dung hợp hệ thống ].

Chỉ cần phá án, liền có thể thu hoạch được tội phạm tương ứng năng lực!

Chiến đấu, điều khiển, xạ kích, suy luận, địch nhân càng mạnh, thu hoạch được năng lực càng mạnh!

Thế là Lý Trạch lần thứ hai bắt đầu bản thân phá án sinh nhai, tất cả tội phạm đều sẽ thành Lý Trạch trưởng thành đồ ăn, ngươi mạnh mặc ngươi mạnh, ta mạnh hơn ngươi! (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

✎ Danh sách đề cử bạo chương( có text):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/3c
✏✏✏ Kim Sa Châu/5c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/5c
✎ Danh sách đề cử bạo chương( hết txt phải scan):
✏✏✏ 1 Kim Đậu (10K VND)/3c
✏✏✏ 10 Nguyệt Phiếu/1c
✏✏✏ Kim Sa Châu/3c
✏✏✏ Hỏa Tinh Châu/3c
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 6
    Tuần 201
    Tháng 3115
    loading