JavaScript is off. Please enable to view full site.

One Piece Tuổi Thọ Thương Nhân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: One Piece Tuổi Thọ Thương Nhân ) "Cái gì? Giúp ngươi đứt chân trùng sinh? Chút lòng thành, chút lòng thành, cho ta 20 năm tuổi thọ, bảo đảm ngươi nhảy nhót tưng bừng!"

"Con gái của ngươi chết? Chớ hoảng sợ chớ hoảng sợ, cho ta một trăm năm tuổi thọ, bảo đảm cha con ngươi đoàn tụ!"

". . ."

Mọi người tốt, ta gọi Kurouto, là một tên thọ mệnh (ma quỷ) thương nhân.

(PS, quyển sách chân heo là gian thương, cẩn thận khi đi vào. ) (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

PS: Hơn 1000c và đang ra.Truyện yêu cầu, chưa test, thận trọng nhập hố.Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.

Các thế giới: One Piece --> Dị Giới(*chả biết map nào)

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE!!!THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyenaudiocv.com/truyen-dang-boi/27446/

MisDax xuất phẩm, chắc chắn là hố!!!!
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 112
    Tháng 2959
    loading