JavaScript is off. Please enable to view full site.

One Piece Siêu Thần Phân Giải

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
( B.faloo mạng tiếng Trung A cấp ký kết tác phẩm: Hải tặc chi siêu thần phân giải )

Keng! Chúc mừng chủ kí sinh thu hoạch được Siêu Thần Phân Giải Hệ Thống.

Keng! Phân giải Hải quân quần áo thủy thủ một kiện, thu hoạch được Hải quân Rokushiki.

Keng! Phân giải trường đao một thanh, thu hoạch được kiếm thuật.

Keng! Phân giải con kiến thi thể, thu hoạch được con kiến năng lực.

. . . .

Xuyên qua đến One Piece thế giới, cũng lại đạt được phân giải hệ thống, từ phân giải các loại vật phẩm bên trong, liền có thể ngẫu nhiên thu hoạch được kỹ năng.

Từ một kiện Hải quân quần áo, một con kiến thi thể bắt đầu, Kanori đi lên phân giải vạn vật con đường, đồng thời thuận tiện trở thành Hải quân Vương. . . (câu chuyện này cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

PS: Có hệ thống. Hơn 720c và đang ra.Truyện yêu cầu, chưa test, thận trọng nhập hố.Truyện scan từ ảnh nên sẽ có sai sót, sẽ cố edit tốt nhất.

Các thế giới: One Piece --> Naruto.

CẦU VOTE 10*, CẦU LIKE!!!THANKS MỌI NGƯỜI NHIỀU :)
+----------------+----------------+--------------------+-----------------+----------------+--------------+
Trong khi chờ chương truyện bạn có thể xem trước các truyện khác do mình CV:
http://truyenaudiocv.com/truyen-dang-boi/27446/

MisDax xuất phẩm, chắc chắn là hố!!!!
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 76
    Tháng 113
    loading