JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nữ Chính Nàng Tô Nổ Toàn Thế Giới

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Tên đầy đủ: Nhanh Xuyên Hệ Thống: Nữ Chính Nàng Tô Nổ Toàn Thế Giới
(nữ chính là hệ thống)
Đại thiên thế giới, so nhân vật chính khí vận càng mạnh vĩnh viễn là phía sau màn nhân vật phản diện BOSS. Bởi vì bọn hắn có cực kỳ cường hãn năng lực, còn có sống đến cuối cùng biến thái sinh mệnh lực.

Nhưng luôn có người đi ra nhảy nhót, dẫn đến khí vận bị tiêu hao, cuối cùng thành là chủ giác đá đặt chân.

Nhân vật chính: "Làm thịt ngươi ta mới có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong."

Phối hợp diễn: "Diệt trừ ngươi cái này cái đinh trong mắt ta mới có thể một đời an bình."

Công lược người: "Ta muốn xoát tràn đầy ngươi độ thiện cảm, để cho ngươi đối với ta khăng khăng một mực."

Tô Bất Kinh: "A, một đám cặn bã."

Hệ thống: "Xếp hàng, chủ nhân muốn phát cơm hộp *罒▽罒* "

Bài này lại tên [ nhân vật phản diện hắn lại song lại lại lại lại nổ tung ] [ đáng chết nam nhân trốn đi một bên ] [ nam nhân này là ta vật sở hữu ], [ muốn giết hắn trước hết qua ải ta đây ].

Chú: [ tính cách vặn vẹo nhân vật phản diện BOSSX? ? ? ? ? Nữ chính ][ không lô-gích Mary Sue ][ tam quan là cái gì có thể ăn không ][1v1]
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 18
    Tháng 149
    loading