JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nộ Hao

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử

Zombie đột kích không phải thiên tai là âm mưu! T virus không phải độc dược mà là tiến hóa môi! Chỉ cần cố gắng, Zombie cũng có thể trị hết!

Tận thế tiến đến, nhân tính sa đọa, biến dị thú răng nanh, bị điều khiển Zombie, là cái gì cải biến nhân loại sinh tồn hoàn cảnh?

Đi theo trạch nam Tần Diệp, cùng một chỗ tiến vào cái này điên cuồng thế giới a! Xem hắn như thế nào phát triển, trị hết biến thành Zombie thân nhân, tìm được chính mình chân ái, hung hãn vệ tôn nghiêm của con người!

Đã không có đường lui, không tiến tiến tựu là tử vong! Sinh tồn không tiếp thụ mềm yếu, chỉ cần ngươi nộ hao, thì có chính mình ngày mai!

Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 690
    Tháng 690
    loading