JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhuyễn Ngọc Sinh Hương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Nhuyễn Ngọc Sinh Hương
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
Tô Nguyễn một đời qua thoải mái chập trùng, hại chết qua vô tội, giết chết qua cừu địch, lăn lộn qua tam giáo cửu lưu, đã từng xuất nhập triều đình.

Nàng một đời nghe được nói nhiều nhất, chính là người khác mắng nàng rắn rết ngoan độc, nguyền rủa nàng chết không yên lành người, có thể từ Kinh Thành xếp tới Kinh Nam.

Trở lại tuổi nhỏ, Tô Nguyễn nghĩ nghĩ, cùng hoàn lương, không bằng tiếp tục đi sóng.

Nên giết chết người, cũng không thể dễ tha đi?
Mới nhất
6 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 1272
    Tháng 4220
    loading