JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhị Thứ Nguyên Cường Hóa Đại Sư

Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử

Mang theo cường hóa hệ thống ở Hokage, One piece cùng các thế giới vô hạn trang bức tán gái cố sự .

Naruto không tiếp tục ẩn giấu, phong mang tất lộ, triệt để đánh vỡ kịch tình, lấy cường hóa đại sư thân phận, tại nhẫn giới nhấc lên vô số Tinh Phong Huyết Vũ, đương nhiên, cái này huyết khả năng có điểm tà ác.

Truyện này 211.190.855 lượt view, chất lượng không cần bàn. ~~

1/2 mới đăng, đào móng trước thôi. /tra

    Đề Cử 0
    Tuần 13
    Tháng 119
    loading