JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Nhị Thứ Nguyên Blacklight Virus Mang Theo Người

Nhị Thứ Nguyên Blacklight Virus Mang Theo Người

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Đồng Nhân

Chấm điểm
Đánh giá: 4/5 của 9 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Giới thiệu vắn tắt: ở bên trên một cái bình thường thiếu niên bất quá chơi cái trò chơi đều xuất ngoài ý muốn.

Đêm hôm khuya khoắt trong màn hình đột nhiên nổi bật một cái Blacklight Virus bình có muốn hay không như vậy kinh hãi, con mẹ nó lại còn có thể đủ đẩy trở về!

Tại đẩy hồi Blacklight Virus đồng thời bị hút vào Computer thiếu niên đột phá thứ nguyên vách tường, đi đến nhị thứ nguyên, ở chỗ này, có được Blacklight hắn, từng bước bắt đầu trở nên không được bình thường.

"Là ta chưởng khống Blacklight, mà không phải Blacklight tới chi phối ta."

Đạt được lực lượng con đường có rất nhiều, không muốn lựa chọn buông tha cho làm người kia một mảnh.

Thế giới: Attack on titan → Re:Zero → Thiết Giáp Chi Thành → Heavy Object → Black Bullet → Tử Thần →RE: Re:Zero

✎ Danh sách đề cử bạo chương:
❖❖❖ 1 Kim Đậu (10K VND)/5c
❖❖❖ 10 Nguyệt Phiếu/3c
❖❖❖ Kim Sa Châu/5c
❖❖❖ Hỏa Tinh Châu/5c

Nhị Thứ Nguyên Blacklight Virus Mang Theo Người Chương