JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhất Phù Phong Tiên- 一符封仙

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử

Nhất kiếm chém yêu ma, nhất pháp đãng càn khôn, nhất đan nghịch thiên mệnh, nhất phù phong chư tiên.

    Đề Cử 1
    Tuần 254
    Tháng 613
    loading