JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Dịch

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Nhất Niệm Vĩnh Hằng Dịch
Đã có 143 người đánh giá / Đề Cử
一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

    Đề Cử 143
    Tuần 22665
    Tháng 91223
    loading