JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhất Niệm Vĩnh Hằng Dịch

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 46 người đánh giá / Đề Cử
一念永恒

Nhất niệm thành biển cả, nhất niệm hóa nương dâu.
Nhất niệm trảm nghìn Ma, nhất niệm giết vạn Tiên.

Chỉ có niệm của ta... là Vĩnh hằng.

    Đề Cử 46
    Tuần 2243
    Tháng 32957
    loading