JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Kiếp trước, tra phu giết vợ hại nữ, tay nàng lưỡi đao tra phu lại chết dưới tay Bạch liên hoa.

Trở lại khi còn bé, nàng tỉ mỉ trù tính thận trọng từng bước, thoát khỏi cực phẩm người nhà tay xé Bạch liên hoa, thuận đường lại báo cái ân.

"Uy, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là báo ngươi đời trước ân cứu mạng."

"Ân cứu mạng, lúc này lấy thân tương báo."
Mới nhất
3 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 1248
    Tháng 8812
    loading