JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nguyên Thủy Văn Minh Thành Trường Ký

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 4 người đánh giá / Đề Cử
Một đầu tóc dài xôn xao phiêu, một khối da thú vây quanh eo, tay trái lấy căn gậy gỗ, tay phải lấy thạch đao, thấy phía trước một con lão miêu, ném gậy gỗ lại ném thạch đao, tạp lão miêu máu tươi bão táp. . .

La Trùng trứng đau nhìn trước mắt đồng loại, trong lòng có một câu mmp rất muốn nói một chút, chính là lại không ai nghe hiểu được.

Cùng La Trùng cùng nhau lãnh hội gian khổ mà lại vui sướng tiền sử thời đại, chứng kiến một nhân loại văn minh quật khởi.
    Đề Cử 4
    Tuần 1037
    Tháng 867
    loading