JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nguyên Thủy Tinh Cầu Ta Là Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
Hạ Vũ tới, mang tới văn minh mồi lửa, còn có dã tâm. . .

Nơi này có khủng long, trăn Titan , tiền sử cá sấu khổng lồ, chim biết phun lửa, có được thần bí lực lượng dị thú, còn có người nguyên thủy. . .

Đây là một viên tinh cầu chưa từng xuất hiện văn minh, nơi này sinh vật sùng bái lực lượng. . .

Hạ Vũ tới, mang đến văn minh mồi lửa, còn có dã tâm. . .

( đây là một quyển tranh bá văn cùng làm ruộng văn hợp thể, hy vọng đại gia thích. )
Mới nhất
3 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 440
    Tháng 521
    loading