JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngươi Linh Thú Nhìn Giống Như Ăn Rất Ngon

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Ngươi Linh Thú Nhìn Giống Như Ăn Rất Ngon
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử
Đại Đường lịch năm 21, Thái Tông Hoàng Đế phái quốc sư Huyền Trang chân nhân tiến vào Lưỡng Giới Sơn về sau, Yêu giới cùng Nhân giới liên hệ lại lần nữa bắt đầu, đây là từ Phong Thần chi chiến về sau, Nhân giới cùng Yêu giới lần thứ nhất ngoại giao hành động, sau đó lưỡng giới bắt đầu đại quy mô dân gian giao lưu. . .

Đại Đường lịch năm 1399, đến từ "Dị thời không Trung Quốc " Diệp Tiếu sống lại!

✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵✵

CVT: TRUYỆN MỚI RA, CHƯƠNG CÒN ÍT, SUY NGHĨ KỸ TRƯỚC KHI NHẬP HỐ.
Mới nhất
4 tháng trước
loading