JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ngược Dòng Hồn Nhiên Những Năm Tháng

Ngược Dòng Hồn Nhiên Những Năm Tháng

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Đô Thị

Chấm điểm
Đánh giá: 4.8/5 của 7 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Thời gian như một chiếc tàu thuỷ, có người ưa thích giữ ban đầu thập kỷ 90 cái kia mấy năm, coi là đã từng cái kia hồn nhiên năm tháng cuối cùng đoạn đường. Năm tháng thay đổi bên trong sớm đã lại không đơn thuần Giang Triệt, ngược dòng trở về, lặp lại 1992, viết một hồi cuối thích đáng xếp gọn sáng chói thanh xuân.

Tác giả định nghĩa nội dung: học sinh kiếm tiền sống lại ánh nắng.

Ngược Dòng Hồn Nhiên Những Năm Tháng Chương