JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nghịch Thế Tiên Tôn- 逆世仙尊

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử

Chín đại nghề nghiệp đạt tới đỉnh phong cảnh giới Tiên Tôn chết thảm về sau, nghịch thế trùng sinh tại một cái bị đào đi vảy ngược Thái tử trên thân. Ngẫu nhiên đạt được Thiên Đạo Hồ Lô, nhưng chữa trị hết thảy không trọn vẹn võ kỹ, từ đây nghịch thiên cải mệnh, ngày càng ngạo nghễ, chiến uy vô địch! Biết luyện đan, có thể luyện khí, sẽ vẽ bùa, . . . Chín đại nghề nghiệp, toàn năng mới là vương đạo!

    Đề Cử 0
    Tuần 131
    Tháng 277
    loading