JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nghe Thấy Thổi Bức Liền Mạnh Lên

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Trương Văn xuyên qua huyền huyễn thế giới, kích hoạt mạnh nhất truyền thuyết hệ thống, nghe thấy có người thổi bức liền mạnh lên.

Truyền thuyết thiên tài một ngày luyện thành Thanh Hổ Đoán Thể Công, thế là, Trương Văn một ngày luyện thành Thanh Hổ Đoán Thể Công.

Truyền thuyết Thanh Dương Kiếm Thánh kiếm khí phá không cắt chém ba vạn dặm, thế là, Trương Văn kiếm khí phá không cắt chém ba vạn dặm.

Truyền thuyết võ thần một tay cầm rồng, một quyền diệt quốc, thế là, Trương Văn một tay cầm rồng, một quyền diệt quốc...

Yên lặng nghe mọi người miệng này thổi bức, Trương Văn thực lực đi theo một đường tăng mạnh, trong bất tri bất giác, thiên hạ đã không ai đỡ nổi một hiệp, đã thành truyền thuyết phía trên truyền thuyết.

Trương Văn: "Còn nhớ rõ các ngươi tán gẫu qua đại sơn, thổi qua trâu tất sao? Toàn trên người ta thực hiện á! Người thành thật ghét nhất, các ngươi không đem trâu tất thổi phá thiên, người ta làm sao mạnh vô địch? !"
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 135
    Tháng 148
    loading