JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ngạo Kiếm Trấn Thiên

125 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Huyền Ảo
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 758,414
Lượt xem: 16,976
Thể Loại:
Tình trạng:
Full
Nghe từ đầu
Đề Cử Ngạo Kiếm Trấn Thiên
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Ngửa đầu, Kiếm Chỉ Thương Thiên! Cúi đầu, Kiếm xuyên vào Đại Địa! Mộ Nhiên ngày trước, cứu Giai Nhân, báo Huyết Cừu! Trường kiếm Thiên Hạ, chém Gian trừ nịnh, hào khí trùng Vân, quét ngang Bát Phương. Ta đã không phải là ta, ta vẫn là ta. Link 1 : http://www.qidian.com/Book/3615092.aspx Link 2 : http://www.uukanshu.com/b/34551/


Hoàn Thành
Mới nhất
2 năm trước
    Đề Cử 0
    Tuần 198
    Tháng 1637
    loading