JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Ngã Đích Khủng Bố Điện Ảnh Viện

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Đô ThịXuyên KhôngKinh DịTruyện Ma

Chấm điểm
Đánh giá: 4.8/5 của 11 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Ở xa xôi Đông Phương, có toàn thế giới thể nghiệm cảm kém cỏi nhất khủng bố rạp chiếu phim, ở bên trong quan khán điện ảnh, thế nhưng thật sự sẽ người chết. Ở chỗ này, có toàn thế giới quý nhất điện ảnh phiếu, lại còn có vô số người lại đây xếp hàng. Ở chỗ này, ngươi có thể nhìn đến các loại người lạc vào trong cảnh khủng bố điện ảnh, lại còn có vô số người vì này điên cuồng.