JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Nàng Mỗi Ngày Tìm Cách Muốn Chết

Nàng Mỗi Ngày Tìm Cách Muốn Chết

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
;
Thể Loại
Ngôn Tình

Chấm điểm
Đánh giá: 5/5 của 13 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Làm một cái lâu năm bệnh tâm thần bệnh nhân, Ninh Khanh đột nhiên đối chết thực cảm thấy hứng thú, thật vất vả tự sát thành công, lại bị cái đáng chết hệ thống khóa lại tiến hành tan vỡ kịch tình mau xuyên nhiệm vụ.

Người khác trừng phạt đều là gạt bỏ, đến nàng nơi này thành gia tăng thọ mệnh, nê môi!

Vì thế, nàng nghĩ mọi biện pháp thoát khỏi hệ thống, ở nhiệm vụ trong thế giới tìm cách tự sát!

Khả ——

Nam chủ nữ chủ nam phụ nữ phụ thống khổ: Thỉnh cầu ngươi đừng chết!

Hệ thống bái nguyệt thức: Cung chúc kí chủ vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất!

Ninh Khanh:. . . Ha ha.