JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nàng Mỗi Ngày Tìm Cách Muốn Chết

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
Làm một cái lâu năm bệnh tâm thần bệnh nhân, Ninh Khanh đột nhiên đối chết thực cảm thấy hứng thú, thật vất vả tự sát thành công, lại bị cái đáng chết hệ thống khóa lại tiến hành tan vỡ kịch tình mau xuyên nhiệm vụ.

Người khác trừng phạt đều là gạt bỏ, đến nàng nơi này thành gia tăng thọ mệnh, nê môi!

Vì thế, nàng nghĩ mọi biện pháp thoát khỏi hệ thống, ở nhiệm vụ trong thế giới tìm cách tự sát!

Khả ——

Nam chủ nữ chủ nam phụ nữ phụ thống khổ: Thỉnh cầu ngươi đừng chết!

Hệ thống bái nguyệt thức: Cung chúc kí chủ vạn thọ vô cương, thọ cùng trời đất!

Ninh Khanh:. . . Ha ha.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 34
    Tháng 34
    loading