JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nàng ai đều không yêu

94 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Ngôn Tình
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 234,255
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 10
Thể Loại:
Tình trạng:
Full
Nghe từ đầu
Đề Cử Nàng ai đều không yêu
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử

Trần Yêu quăng bạn trai cũ là bởi vì hắn không có tiền;

Trần Yêu theo Lý tổng là bởi vì hắn có tiền;

Trần Yêu tiến giới giải trí đương nhiên cũng là vì tiền;

Nàng lại mỹ lại hư, chỉ ái danh lợi không nói lương tâm,

Nhưng mà chỉ có dựa vào gần nàng nhân tài biết.

Nàng là ám, cũng là quang.

---

Chú:

1, tất cả mọi người đối nàng ái mà không được;

2, truyện này giả tưởng thả vô nguyên hình;

3, xin miễn nhân thân cập KY.

Mới nhất
5 tháng trước
    Đề Cử 1
    Tuần 10
    Tháng 10
    loading