JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Siêu Phẩm Cao Thủ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 1 người đánh giá / Đề Cử
【 vô địch sảng văn 】

Hào môn vứt bỏ thiếu trở về, vốn định cùng mỹ nữ Tổng giám đốc từ hôn, không ngờ bị cuốn tiến một trận hôn nhân âm mưu. . .

Năm năm trước, ngươi lấn ta, nhục ta, đánh ta. . . Hôm nay, ta muốn ngươi quỳ đi cầu ta! Biết võ, độc thuật, y thuật. . .

Đối mặt Tổng giám đốc lão bà nhiệt tình, Trần Dương đỏ mặt nói: "Lão bà, hơn nửa đêm ngươi lôi kéo tay ta làm gì?"

+ Tình trạng : chương ổn, vẫn đang tiếp tục ra.

+ Chưa check độ nguy hiểm...

+ Ae ủng hộ sẽ nhiều chương hơn.
Mới nhất
16 giờ trước
    Đề Cử 1
    Tuần 368
    Tháng 4010
    loading