JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mỹ Nhân Cầm Đao

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Có chứng cứ bắt người, không chứng cứ cũng muốn bắt người.

Bên kia mỹ nam, ngươi đứng ở ven đường gây vạ dẫn điệp, có thương tích phong hoá, cùng ta đi nha môn đi một chuyến.

Oan uổng a, ta chỉ là đi ngang qua, cái gì cũng không làm.

Ít nói vô nghĩa, chờ ngươi muốn làm thời điểm, chính là tội lớn!

-----

Tác giả tự định nghĩa nhãn: Cổ ngu, Đấu trí đấu dũng, Sát phạt quyết đoán, Ăn chơi trác táng, Nhẹ nhàng
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 31
    Tháng 31
    loading