JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nam thần luôn là bị công lược

407 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Đam Mỹ
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2020
Số Chữ 2,612,650
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 26,197
Nghe từ đầu
Đề Cử Nam thần luôn là bị công lược
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử

Lạc Linh, nhất am hiểu ngụy trang, đang theo hệ thống trói định, chuẩn bị xoa tay hầm hè đại làm một hồi. Kết quả xuất sư chưa tiệp thân trước gả cho.

Lạc Linh ba mươi sáu độ nhìn lên bi thương: “Thống nhi, ngươi nói, ta còn có phản công cơ hội sao?”

Hệ thống: “... Ngươi nam nhân ở ngươi phía sau.”

Lạc Linh: “!!!” Nam chủ một phen đem người ôm vào trong lòng ngực, ngữ khí nguy hiểm: “Tưởng phản công, xem ra, là ta yêu thương không đủ a, chúng ta đây liền tiếp tục đi tham thảo hạ, sinh mệnh kéo dài.”

PS: Nam chủ tinh phân, đều là cùng cái

    Đề Cử 2
    Tuần 902
    Tháng 9877
    loading