JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mạt Nhật Vô Hạn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Tác phẩm đầu tay. Tác giả thì non tay nên có gì góp ý để hoàn thiện .
Tận thế đến, Trần Dương người mang trong người Vô Hạn Hệ Thống sẽ làm gì để có thể sống sót qua tận thế và bảo vệ người thân, huynh đệ của mình đây.
P/s:Con tác rất gà, góp ý cứ thẳng thắn đê có thế hoàn thiện hơn. Miễn tiếp thành phần manh động và trẻ em tuổi trâu.
Mới nhất
8 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 176
    Tháng 188
    loading