JavaScript is off. Please enable to view full site.

Môn Môn Quả Thực

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 3 người đánh giá / Đề Cử
【 bay lô Trung Văn Võng cấp A ký kết tác phẩm: Marvel: Quả Doa Doa no Mi ) "Khi thượng đế cho ngươi đóng lại 1 cánh cửa thời điểm, ta sẽ cho ngươi lái một cái khác cánh cửa!"

Đây là lính đánh thuê Tô Phục thu được quả Doa Doa no Mi xuyên việt đến Marvel Thế Giới cố sự.

P khắc: Điện ảnh làm chủ, Manga là phụ.

PS2: Đã quyển sách nội dung làm chủ

PS3: Lâu năm tác giả, nhân phẩm bảo đảm, cuốn thứ ba Marvel tác phẩm.

Trước đây tác phẩm: Hoàn thành tác phẩm " Marvel: Vương giả buông xuống "" Marvel: Bất Hủ Vương Tọa "" Khử Tà: Mạnh nhất Tử Thần ". (Bản Cố Sự cùng nhân vật chỉ do hư cấu, như có tương đồng, chỉ do trùng hợp, không nên bắt chước. )

Truyện Free , Đã Full
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 3
    Tuần 726
    Tháng 2411
    loading