JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Convert

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 563 người đánh giá / Đề Cử
Nội Dung Truyện : Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Số chương: 1041 chương Dịch: Rjnpenho Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ... Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...
Mới nhất
5 phút trước
    Đề Cử 563
    Tuần 35194
    Tháng 125693
    loading