JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân
Đã có 22 người đánh giá / Đề Cử
Số chương: 1041 chương
Dịch: Rjnpenho, Thanhmai3883, Thành Đạt, Hoàng Mạnh
Biên: Rjnpenho, Thành Đạt

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...
Tags
Mới nhất
3 tuần trước
    Đề Cử 22
    Tuần 7091
    Tháng 22840
    loading