JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Ma vũ tiên tu

Ma vũ tiên tu

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Tiên Hiệp

Chấm điểm
Đánh giá: 4.1/5 của 15 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Audio Truyên: https://youtu.be/nZGylPLzvp0

Kiếm cũng không phải là dùng để dương danh lập vạn lợi khí, kiếm, là một loại bỏ những thứ yêu thích, một loại đoạn triết học, danh nhân cắt lợi, quyền người cắt lực, thân nhân cắt liên, tình nhân cắt si, cắt đứt hết thảy tham niệm cùng dục vọng, giấu tại bình thường, trảm lộ bất phàm. . .

Ma vũ tiên tu Chương