JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lược Thiên Ký

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Lược Thiên Ký
Đã có 84 người đánh giá / Đề Cử
Lược trong xâm lược, một câu truyện về một thế giới tu chân thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, chỉ có người giàu, tư chất tốt, có chỗ dựa mới có thể thuận lợi tu tiên. Nhân vật chính nghèo hàn, tư chất không tốt, không có chỗ dựa. Chỉ có 1 thân dám nói dám làm, hung hăng càn quấy, gan to mật lớn đi liều tu tiên. Nhưng dĩ nhiên phải thông minh, vô cùng thông minh =))
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 84
    Tuần 8897
    Tháng 67726
    loading