JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lọt Vào Manga / Anime Rồi !

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Hệ thống : chuẩn bị sẵn sàng
Player : ai dà.... cho tui về nhà đi được không !

3...
2...
1...
Bắt đầu dịch chuyển. Điểm đến : ....


Thím Main không muốn xuyên không, tội cái là lại bị lôi qua thế giới khác.
Cùng đón xem thím main sẽ làm gì sau đó nào :V
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 47
    Tháng 47
    loading