JavaScript is off. Please enable to view full site.

Long Vũ Kiếm Thần

188 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Huyền Ảo
Tình trạng Full
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 2,414,429
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 330,443
Nghe từ đầu
Đề Cử Long Vũ Kiếm Thần
Đã có 24 người đánh giá / Đề Cử
Đại đạo ba nghìn, chư thần tranh phách, thiếu niên người mang chí tôn long mạch, từ hèn mọn bên trong quật khởi, một người một kiếm, giết hết thế gian địch. . . . Cảnh giới tu luyện: _Hạ giới: Luyện khí - Ngũ thần - Mệnh luân - Nhân vương _Thần giới: Luyện thần - Hóa thần - Thông thiên - Dưỡng đạo - Chân thần - Thần vương. _Map 3 (chưa biết tên): Ngụy Thần - Chân Thần - Thần Vương - Thần Tôn - Thần Tổ - Luân Hồi - Thánh Cảnh - Chí Tôn. Chí Tôn cũng được xưng là Hoàng giả, Đại đế hoặc là vô địch giả. Cvt: Muốn main vô sỉ - Max vô sỉ. Muốn main có hậu cung - gái bu thành đàn. _Cầu thanks,vote sao và vote tốt. Xin cảm ơn
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 24
    Tuần 223
    Tháng 3411
    loading