JavaScript is off. Please enable to view full site.

Long Huyết Kiếm Thần

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 8 người đánh giá / Đề Cử
Ta như chưởng long đình, vạn giới đều triều bái!

Một kiếm quang hàn thập cửu châu, long huyết trấn áp thập phương Thiên Vực, ta vi Long Huyết Kiếm Thần!

⚝ Bộ này mình sẽ làm txt từ trang của qidian, cho nên sẽ rất chậm. Mọi người có thể ủng hộ mình bằng đậu để mình up chương nhanh hơn. Thân ái
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 60
    Tháng 60
    loading