JavaScript is off. Please enable to view full site.

Loạn Thế Thành Thánh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Vốn là địa cầu một thanh niên, chuyển kiếp đến một cái thế giới xa lạ. Dựa vào một cổ chấp niệm không ngừng đi trước, kẻ chặn đường ta, giết! Đối địch với ta người, giết! Thương ta người bên cạnh người, giết! Dù cho con đường phía trước lận đận, cũng phải đạp từng chồng bạch cốt đăng lâm đỉnh phong.

*Cảnh Giới : Khai Mạch, Hậu Thiên, Tiên Thiên, Hóa Huyền, Huyền Đan, Phá Huyền, Thông Linh, Địa Linh, Thiên Linh, Luân Hồi, Độ Thần, Hóa Thánh

* Tứ đại thế lực :
-Đông Phương Thế Gia ( Đao )
-Nam Cung Thế Gia (Hỏa)
-Tây Môn thế gia ( Kiếm )
-Bắc Minh Thế Gia( Thủy )

*Công Pháp : Huỳnh Quang, Tinh Huy, Hạo Nguyệt, Diệu Dương

*Vũ Khí : Phàm Khí, Huyền Khí, Linh Khí, Bản Mệnh Khí.
Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 95
    Tháng 95
    loading