JavaScript is off. Please enable to view full site.

Live Stream Tương Lai Hai Ngàn Năm

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 14 người đánh giá / Đề Cử
Lý Nhạc Thần chỉ là mơ một giấc mơ công phu, lại có thể cùng hai ngàn năm sau thế giới đăng nhập vào.

Các ngươi cho là hai ngàn năm sau là tận thế rồi sao?

Hiển nhiên sẽ không!

Y học độ cao phát đạt, khoa học kỹ thuật trâu ép một cái, nghĩ đến không nghĩ tới, tương lai đều không phải là mộng.

Nhưng mà, sạch sẽ không khí, tinh khiết nước, ôn hòa dương quang, trắng nõn chân, bởi vì ô nhiễm môi trường, đã hết thảy không tồn tại.

Lần này Lý Nhạc Thần phát đạt, tùy tùy tiện tiện ven đường ngắt đóa hoa, cũng có thể làm cho người xem kêu lên liên tục. Mấu chốt, nó còn đặc biệt đáng tiền.

Nhưng hóa ra mọi thứ đều có bàn tay nắm giữ đằng sau, tri thức tiết điểm, muối, đường, và nước, tất cả kiến thức quan trọng đều bị xóa sạch.
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 16
    Tháng 150
    loading