audiobook convert

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Liên Minh

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Liên Minh

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Khoa Huyễn
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.2/5 của 11 lượt bình chọn
Giới thiệu

1980 năm, từ chư quốc liên minh người mạnh nhất tạo thành thăm dò đội ngũ đạp lên thế giới chi đỉnh, tại một cái xa xôi trên chiến trường cổ, phát hiện không biết thời đại nào ngủ say "Binh khí "

Lấy "Binh khí" bên trong tàn toái ký ức làm bối cảnh, ba mươi năm sau, một món tên là « liên minh » giả lập hiện thực thi đấu tu hành hạng mục hoành không xuất thế!

Đăng phong tạo cực cảnh, truyền kỳ vĩnh viễn không tắt

Chuyện xưa của chúng ta còn đang tiếp tục

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Liên Minh Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert