JavaScript is off. Please enable to view full site.

Ta Dị Giới Hắc Khoa Kỹ Liên Minh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 15 người đánh giá / Đề Cử
1980 năm, từ chư quốc liên minh người mạnh nhất tạo thành thăm dò đội ngũ đạp lên thế giới chi đỉnh, tại một cái xa xôi trên chiến trường cổ, phát hiện không biết thời đại nào ngủ say "Binh khí "

Lấy "Binh khí" bên trong tàn toái ký ức làm bối cảnh, ba mươi năm sau, một món tên là « liên minh » giả lập hiện thực thi đấu tu hành hạng mục hoành không xuất thế!

Đăng phong tạo cực cảnh, truyền kỳ vĩnh viễn không tắt

Chuyện xưa của chúng ta còn đang tiếp tục
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 81
    Tháng 264
    loading