JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Lịch Sử Tiến Trình

Lịch Sử Tiến Trình

Trạng thái
Complete
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Võng Du

Chấm điểm
Đánh giá: 4.1/5 của 5 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Một cái thế kỷ hai mươi mốt khảo cổ sinh viên, bởi vì một lần ngoài ý muốn xuyên việt đã đến thời đại vũ trụ. Thời đại này bởi vì quá nhiều chiến tranh cùng vô số chủng tộc đại dung hợp, làm cho nhân loại bị mất nguyên bản thuộc về mình lịch sử. Tại là vì tìm kiếm mình lịch sử, một cái Game Ảo 《 Lịch Sử Tiến Trình 》 đúng thời cơ mà sinh. Xem một cái xuyên việt đến tương lai khảo cổ sinh viên, như thế nào tục ghi nhân loại qua lại lịch sử văn chương.

Lịch Sử Tiến Trình Chương