JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lịch Sử Tiến Trình

Thể Loại:
Tình trạng:
Complete
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 2 người đánh giá / Đề Cử

Một cái thế kỷ hai mươi mốt khảo cổ sinh viên, bởi vì một lần ngoài ý muốn xuyên việt đã đến thời đại vũ trụ. Thời đại này bởi vì quá nhiều chiến tranh cùng vô số chủng tộc đại dung hợp, làm cho nhân loại bị mất nguyên bản thuộc về mình lịch sử. Tại là vì tìm kiếm mình lịch sử, một cái Game Ảo 《 Lịch Sử Tiến Trình 》 đúng thời cơ mà sinh. Xem một cái xuyên việt đến tương lai khảo cổ sinh viên, như thế nào tục ghi nhân loại qua lại lịch sử văn chương.

Mới nhất
2 tháng trước
    Đề Cử 2
    Tuần 92
    Tháng 1048
    loading