JavaScript is off. Please enable to view full site.

audiobook convert

Lập Miếu Thành Thánh

Lập Miếu Thành Thánh

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Nghe từ đầu
;
Thể Loại
Huyền Ảo

Chấm điểm
Đánh giá: 4.6/5 của 7 lượt bình chọn
Tags
Giới thiệu

Không có ngân lượng, không có đan dược, không có chỗ dựa "Ba không có" thiếu niên, hắn "Không có Thánh Nhân thực lực, lại phải lái Thánh Nhân quyền lực", bí quá hoá liều tự xây thánh miếu, đứng tại Thánh Nhân trên bờ vai, nhìn xuống cái này tốt đẹp non sông, một thế này, muốn đem cái này tốt đẹp non sông đi mấy lần, đem cường giả kia sẽ mấy lần. . . . .

Lập Miếu Thành Thánh Chương