JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lão Tử Là Cương Thi Đế Vương

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Xuyên việt đến Thiên Long Bát Bộ thế giới, ai biết thành vì một con đẳng cấp thấp nhất Tử Cương , bất quá, có Cương Thi Đế Vương hệ thống tại , đẳng cấp này đều không là vấn đề.

Thu hoạch được ' Hoàng Đế Ngự Nữ Tâm Kinh ', thông qua nam nữ song tu có thể nhanh tăng tu luyện tốc độ, Tử Cương, Bạch Cương, Mao Cương, Phi Cương thậm chí Bất Hóa Cốt, siêu phàm nhập thánh.

Trở thành Tây Hạ Thái Tử, lên làm Tây Hạ Quốc hoàng đế, lấy long mạch khí vận nhập Cương Thi Chi Khu, ngưng khí vận Hắc Long, đúc vô thượng Đế Vương thân thể, há miệng có thể thôn thiên kiếp.

Bằng vào mạnh mẽ thực lực cùng lưu manh tính nết, bụi hoa tiêu dao, mỹ nhân trong ngực!

Lý Triết: "Đã ta vượt qua, vậy ta liền muốn trở thành đệ nhất cường giả, thành làm một đời tuyệt thế Đế Vương, túy ngọa mỹ nhân đùi."

"Đã ta thành vì một con cương thi, vậy ta liền muốn trở thành cương thi bên trong Đế Vương."

**** Main nhiều vợ, chính nghĩa nhân sĩ thích chung tình 1 vợ cẩn thận mà vào.

**** Truyện xây dựng thế lực bem nhau

**** Những mức buff:
10 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10000 đậu) = 2 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 2 chương
1 Thất Thải Châu = 2 chương
1 Kim Sa Châu = 3 chương
Mới nhất
1 ngày trước
    Đề Cử 0
    Tuần 894
    Tháng 929
    loading