JavaScript is off. Please enable to view full site.

[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề cử
Người dịch: Matcha

Câu chuyện này là phần phiên ngoại của hai nhân vật Trần Bì A Tứ mà chúng ta đã từng biết qua khi đọc truyện Lảo Cửu Môn. Liệu giữa hai người họ sẽ có kết thúc như thế nào?
Mới nhất
4 ngày trước
loading