JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lão Bà Đại Tướng Quân, Ta Chờ Nàng Hồi Kinh

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 13 người đánh giá / Đề Cử
Ai cũng biết là ở thời cổ đại trọng nam khinh nữ, nữ nhân thường diu dàng không xuất đầu lộ diện. Vậy mà chỉ có một mình nàng là ngoại lệ. Nàng nổi danh là chiến thần lại được hoàng đế ban chứ đại tướng quân, văn võ song toàn.

Còn hắn là vương gia của một nước, nhưng ai cũng nó hắn bất tài vô dụng vì thế hoàng huynh của hắn ( hoàng đế) đã ban hôn cho hắn cưới đại tướng Đệ Nhất Chiến Thần Triệu Nguyệt Thanh của vương triều là vương phi, hắn vô dụng?, nàng tài cao?, cặp đôi đũa lệnh này sẽ đi đâu về đâu.
Mới nhất
2 tháng trước
loading