JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Lãnh Chúa Binh Phạt Thiên Hạ
Đã có 17 người đánh giá / Đề Cử
Đêm nào, không trung rơi xuống vô số tinh thạch, mọi người dùng cái này có thể tiến vào một cái dị độ thế giới, ở dị độ thế giới mọi người có thể xây dựng bản thân thành phố, bắt đầu lãnh chúa thời đại. Gnome, Goblin, Cẩu đầu nhân, Tinh Linh, người lùn, Trolls, thiên sứ, Thú nhân, Ác Ma, Ngưu Đầu nhân, Long, Ngư nhân, vong linh. . . Vạn tộc mọc như rừng, binh sĩ lẫn nhau phạt, chiến loạn không ngừng, hôm nay một người, đao quét bát hoang, kiếm quét lục hợp, ngàn đời vạn năm, bất thế Đế Vương. truyện > 300, ko biết ra sao, vừa làm vừa đọc lịch ra ch hên xui :V
Mới nhất
7 tháng trước
    Đề Cử 17
    Tuần 2423
    Tháng 5117
    loading