JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lăng Thiên Chiến Tôn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 76 người đánh giá / Đề Cử
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!
Mới nhất
10 tháng trước
    Đề Cử 76
    Tuần 4772
    Tháng 5455
    loading