JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lăng Thiên Chiến Tôn

466 người đang đọc truyện này.
Tác giả
Thể Loại Tiên Hiệp Kiếm Hiệp Huyền Ảo Dị Giới Xuyên Không
Tình trạng Còn Tiếp
Lần Cuối Cập Nhật
Năm xuất bản 2017
Số Chữ 5,495,510
Truyện Convert 100%
Lượt xem: 1,086,276
Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Lăng Thiên Chiến Tôn
Đã có 83 người đánh giá / Đề Cử
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 83
    Tuần 452
    Tháng 1781
    loading