JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lăng Thiên Chiến Tôn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Lăng Thiên Chiến Tôn
Đã có 79 người đánh giá / Đề Cử
Địa Cầu mạnh nhất Binh Vương hồn xuyên dị thế, dung Luân Hồi Võ Đế ký ức, tu 《 Cửu Long Chiến Tôn Quyết 》, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, chiến uy không thể địch!Sẽ luyện dược, có thể luyện khí, hiểu Minh văn. . .Sinh hoạt chức nghiệp, toàn năng mới là Vương Đạo!
Mới nhất
1 năm trước
    Đề Cử 79
    Tuần 1939
    Tháng 24849
    loading