JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lam Đình Chi Chủ

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử Lam Đình Chi Chủ
Đã có 5 người đánh giá / Đề Cử
Tại bao la vô hạn Seta đại lục, nhân loại, tinh linh, thú nhân, người lùn. . . .cùng tồn tại, thần linh dạo chơi tại nhân gian, chiến tranh lan ra khắp thế giới, chinh chiến cùng xung đột là vĩnh hằng.

Mà ngày nọ, tại Seta đại lục phương nam, ở trong Cava rừng rậm có một linh hồn dị giới rốt cục phá bỏ lạnh giá không gian, mở to mắt thấy được cái này bao la thế giới.

Đây là một người trùng sinh thành Lam Long, có được người nhà, thành lập đế quốc, càn quét đại lục câu chuyện.

P/s: Đăng 20c/ngày.

❄❄❄Những mức buff
1 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 5 chương
1 Thất Thải Châu = 6 chương
1 Kim Sa Châu = 7 chương
Mới nhất
3 tuần trước
    Đề Cử 5
    Tuần 516
    Tháng 1550
    loading