audiobook convert

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

Trạng thái
Ongoing
Tác giả
Lần Cuối Cập Nhật
Danh mục
Lịch SửXuyên Không
Tags

Lượt xem:
0
Chấm điểm
Đánh giá: 4.8/5 của 10 lượt bình chọn
Giới thiệu

Lã Bố thông qua xuyên qua môn đi vào hiện đại, xem 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, xem 《 hậu lòng dạ hiểm độc lý học 》, đọc hiện đại khoa học tự nhiên…… Đương Lã Bố có được Lưu Bị dối trá, Tào Tháo gian trá, Gia Cát mưu trí, thử hỏi toàn bộ tam quốc, ai có thể địch?

❂❂❂ Những mức buff:
2 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 5 chương
1 Thất Thải Châu = 10 chương
1 Kim Sa Châu = 10 chương

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn Chương

Phát triển bởi Truyện audio convert