JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Lã Bố thông qua xuyên qua môn đi vào hiện đại, xem 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》, xem 《 hậu lòng dạ hiểm độc lý học 》, đọc hiện đại khoa học tự nhiên…… Đương Lã Bố có được Lưu Bị dối trá, Tào Tháo gian trá, Gia Cát mưu trí, thử hỏi toàn bộ tam quốc, ai có thể địch?

❂❂❂ Những mức buff:
2 np = 1 chương
1 Kim Đậu (10,000 đậu) = 5 chương
1 Hỏa Tinh Châu = 5 chương
1 Thất Thải Châu = 10 chương
1 Kim Sa Châu = 10 chương
Mới nhất
4 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 111
    Tháng 577
    loading