JavaScript is off. Please enable to view full site.

Konoha Shiranui Genma

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 6 người đánh giá / Đề Cử
Sống lại Hokage thế giới, trở thành còn ở Ninja trường học học tập Shiranui Genma —— trung nhẫn cuộc thi thời ngậm "Cây tăm" giám khảo, Đệ tứ Hokage hộ vệ một trong

Đối với Shiranui Genma tới nói, tin tức tốt là lần thứ hai nhẫn giới đại chiến đã kết thúc, tin tức xấu là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến chính đang không xa tương lai chờ hắn vì lẽ đó, hắn nhất định phải trước ở nhẫn giới đại chiến đến trước trở thành một tên hợp lệ Ninja

Đương nhiên, đây chỉ là cái bắt đầu, nghênh tiếp hắn chính là một cái thuộc về Ninja thế giới

Shiranui Genma: Ta muốn sửa lại một chuyện, ta trong miệng đồ vật kỳ thực cũng không phải cây tăm :
    Đề Cử 0
    Tuần 187
    Tháng 653
    loading