JavaScript is off. Please enable to view full site.

Konoha Cẩm Lý

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 10 người đánh giá / Đề Cử
Konoha Cẩm Lý giới thiệu vắn tắt: cho tới nay, Uchiha Ōrora ở đám người trong mắt đều là vận khí bạo rạp tồn tại, Ninja số hiệu 0 1, tứ thuộc tính Chakra, tỷ tỷ là Nữ Thần, Sư Phụ là Hỏa Ảnh. Hắn nhân sinh Đại Lễ Bao bao quát:

Có người muốn cho Ōrora đưa Nhẫn Thuật, Senju Tobirama toàn bộ Nhẫn Thuật phần món ăn hiểu rõ một cái? Có người muốn cho Ōrora đưa vũ khí, Lôi Thần kiếm hiểu rõ một cái ? Có người muốn cho Ōrora đưa phần mềm hack, Mộc độn Tiên Thuật hiểu rõ một cái? Có người muốn cho Ōrora đưa lên vương chi miệt thị, Madara gia sát khí ... Cái này ...

Như vậy, nắm giữ nhiều như vậy phần mềm hack Cẩm Lý, thật có thể đẩy ngang giới Ninja sao? Người trẻ tuổi, giới Ninja đại chiến phó bản treo 8 Ảnh giả, ngươi cảm thấy cái gì độ khó

Hắn Ōrora, Sơ Đại Hỏa Ảnh đệ tử, tả Con Sên, phải Đại Xà, Cáp Mô ở trung gian, Mangekyou Sharingan, Tenseigan, Tiên Thuật đầy đủ mọi thứ, tuyệt chiêu "Siêu trọng pháo" .

Bất quá, ở Tộc trưởng Uchiha Madara trong mắt, con hàng này đơn giản liền là Uchiha sỉ nhục!

(giảng thuật lần thứ nhất giới Ninja đại chiến trong lúc đó phát sinh cố sự, ở cái này rất bạo liệt thời đại, năm thôn năm Ảnh giả lần lượt chết đi. Có thể ở cái này thời đại sống sót, mới là chân chính Cẩm Lý) chúc cất giữ quyển sách thư hữu từ nay về sau hảo vận liên tục, tài phú, tình yêu, sự nghiệp Tam Phong thu ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ
Mới nhất
4 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 34
    Tháng 182
    loading