JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kinh Doanh Một Tòa Kinh Khủng Mộ Trận

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 7 người đánh giá / Đề Cử
Kinh doanh một tòa có thể làm pháp, có thể dưỡng thi, có thể thông sách Âm Dương mộ trận.

. . .

Gia gia đi về cõi tiên sau, Thương Nham bị phụ mẫu phái đi nông thôn lão trạch thể nghiệm nhà nông sinh hoạt.

Nhưng mà đã từng vô cùng bình thường lão trạch lại bị Thương Nham phát hiện được trong đó ẩn giấu đi bí mật kinh người.

Mộ trận kinh doanh! ! !

Thời hạn nhiệm vụ 【 giờ Tý Quỷ Thị 】: Từ đó tìm về ném hồn hài tử.

Ban thưởng: Pháp Khí * Tử Thanh Song Kiếm ~

Phó bản nhiệm vụ 【 thâm sơn có miếu hoang 】: Khôi cây thành tinh, tụ quỷ vì chúng, tiến về tiêu diệt.

Ban thưởng: Phù lục * Na Tra thượng thân phù ~

Thường ngày nhiệm vụ 【 đào một cái táng thi mộ địa 】: Muốn bảo đảm ngươi 'Hộ khách' có chỗ ở.

Ban thưởng: Kiến trúc bản vẽ * Tam Thanh Đạo Quan ~

. . .

Thương Nham đem cuối cùng một xẻng đất đổ vào trong hầm: "Nguyên lai nhà nông sinh hoạt dĩ nhiên có thể như thế thú vị!"
Mới nhất
1 tuần trước
    Đề Cử 0
    Tuần 131
    Tháng 131
    loading