JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kiêu Hùng ! Bắt Đầu Từ Giám Ngục

Nghe từ đầu Nhận Thông Báo
Đề Cử
Đã có 12 người đánh giá / Đề Cử
【 Faloo tiếng Trung NET A ký kết】

Tứ Đại Thám Trưởng thời đại đã qua, nhưng người nào nói không thể lại một lần nữa sáng chế đâu?

Quốc Thuật thiên tài bơi tới Hồng Kông, vốn định thi vào cảnh đội, không nghĩ tới trời xui đất khiến trở thành một tên nho nhỏ giám ngục.

Cố sự, cũng liền từ nơi này bắt đầu. . .

Người Trong Giang Hồ, có!

Đổ Thần, có!

Hồng Kông truyền hình điện ảnh đại tập hợp, đều có!

(bản cố sự đạt đến nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

【 Âm nhạc 】✪ : https://truyenaudiocvbyviruss.blogspot.com

【 Ảnh nhân vật】 : https://truyenaudiocvbyviruss.blogspot.com/2018/08/blog-post_5.html

【】
Mới nhất
1 tháng trước
    Đề Cử 0
    Tuần 136
    Tháng 781
    loading